Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Bermuda chub


noun
food and game fish around Bermuda and Florida;
often follow ships
Syn:
rudderfish, Kyphosus sectatrix
Hypernyms:
sea chub
Member Holonyms:
Kyphosus, genus Kyphosus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.