Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hydra-headed
tính từ
có nhiều trung tâm hoặc chi nhánh
a hydra-headed organization một tổ chức có nhiều trung tâm (chi nhánh)hydra-headed
['haidrə,hedid]
tính từ
có nhiều trung tâm hoặc chi nhánh
a hydra-headed organization
một tổ chức có nhiều trung tâm (chi nhánh)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.