Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
howitzer/'hauitsə/

danh từ

(quân sự) pháo bức kích, súng bắn đạn trái phá


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.