Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Haemulon parra


noun
a grunt found from Florida to Brazil and Gulf of Mexico
Syn:
sailor's-choice, sailors choice
Hypernyms:
grunt
Member Holonyms:
Haemulon, genus Haemulon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.