Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
guilder
danh từ
đồng gunđơn (tiền Hà-lan)guilder
['gildə]
Cách viết khác:
gulden
['guldən]
như guldenGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.