Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
endangered species

endangered+species


endangered species

Endangered species are types of animals or plants that may become extinct soon.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.