Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
drunken reveller


noun
someone who engages in drinking bouts
Syn:
drunken reveler, bacchanal, bacchant
Hypernyms:
drinker, imbiber, toper, juicer


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.