Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt (English - Vietnamese Dictionary)
drumstick/'drʌmstik/

danh từ

dùi trống

cẳng gà vịt quay, cẳng gà vịt ránGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.