Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
da cam


orange; orangé
Vải da cam
étoffe orange
Lụa da cam
soie orangée
chất độc da cam
agent orange; dioxineGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.