Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
customs


noun
money collected under a tariff
Syn:
customs duty, custom, impost
Hypernyms:
duty, tariff
Hyponyms:
ship money

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "custom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.