Chuyển bộ gõ


Từ điển English Thailand Dictionary
blowVT. พัด
relate:[โชย, รำเพย]
VT. สูดจมูก
VI. เป่า
relate:[เป่าลม, พ่นลม]
VT. เป่า (แก้ว)
N. ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)
N. การเป่า
VT. ส่งจูบ
VT. พลาดโอกาส (คำสแลง)
VT. ระเบิด
relate:[ขาด, ไหม้] syn:[explode]
VT. เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง
VT. ผลาญ (คำสแลง)
relate:[ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย] syn:[dissipate; waste]
N. การตี
relate:[การต่อย] syn:[hit]
VI. บาน
relate:[ทำให้บาน] syn:[bloom]

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.