Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
blockish


adjective
resembling a block in shape
Syn:
blocky
Similar to:
cubic, three-dimensional
Derivationally related forms:
block (for: blocky)

Related search result for "blockish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.