Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Billie Jean Moffitt King


noun
United States woman tennis player (born in 1943)
Syn:
King, Billie Jean King
Instance Hypernyms:
tennis player


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.