Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
back tooth


noun
a tooth situated at the back of the mouth (Freq. 1)
Syn:
posterior
Derivationally related forms:
posterior (for: posterior)
Hypernyms:
tooth


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.