Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bỏ phiếu qua bưu điện


[bỏ phiếu qua bưu điện]
to vote by post
Sự bỏ phiếu qua bưu điện
Postal vote/ballot; absentee ballotGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.