Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
anise hyssop


noun
much-branched North American herb with an odor like fennel
Syn:
Agastache foeniculum
Hypernyms:
giant hyssop


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.