Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Aleurites


noun
candlenut
Syn:
genus Aleurites
Hypernyms:
rosid dicot genus
Member Holonyms:
Euphorbiaceae, family Euphorbiaceae, spurge family
Member Meronyms:
candlenut, varnish tree, Aleurites moluccana, tung tree, tung,
tung-oil tree, Aleurites fordii


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.