Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Alben Barkley


noun
United States politician and lawyer;
vice president of the United States (1877-1956)
Syn:
Barkley, Alben William Barkley
Instance Hypernyms:
politician, politico, pol, political leader


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.