Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
the boot is on the other foot
the+boot+is+on+the+other+foot
thành ngữ foot
the boot is on the other foot
tình thế đã đảo ngượcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.