Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
squinch
squinch
[skwint∫]
danh từ
(kiến trúc) vòm góc tường


/skwintʃ/

danh từ
(kiến trúc) vòm góc tường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "squinch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.