Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
solus




solus
['souləs]
tính từ
(sân khấu); (đùa cợt) một mình
enter king solus
vua vào một mình


/'souləs/

tính từ
(sân khấu);(đùa cợt) một mình
enter king solus vua vào một mình

Related search result for "solus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.