Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sư đệnoun
teacher and disciple

[sư đệ]
danh từ
teacher and discipleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.