Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ptyalism
ptyalism
['taiəlizəm]
danh từ
chứng ứa nước bọt


/'taiəlizm/

danh từ
chứng ứa nước bọt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.