Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
phonotypical
phonotypical
[,founou'tipikl]
Cách viết khác:
phonotypic
[,founou'tipik]
như phonotypic


/,founou'tipik/ (phonotypical) /,founou'tipikəl/

tính từ
(thuộc) lối in phiên âm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.