Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outré
outré
['au:trei]
tính từ
thái quá, quá đáng
an outre style of dress
một kiểu áo lập dị


/'u:trei/

tính từ
thái quá, quá đáng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.