Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
occupational therapy
occupational+therapy
[,ɔkju'pei∫ənl'θerəpi]
danh từ
(y học) phép chữa bằng lao động


/,ɔkju'peiʃənl'θerəpi/

danh từ
(y học) phép chữa bằng lao dộng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.