Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immortally
immortally
[i'mɔ:tli]
phó từ
bất tử, bất diệt, bất hủ, sống mãi, đời đời
(thông tục) vô cùng, hết sức


/i'mɔ:tli/

phó từ
bất tử, bất diệt, bất hủ, sống mâi, đời đời
(thông tục) vô cùng, hết sức

Related search result for "immortally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.