Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hunter

hunter
['hʌntə]
danh từ
người đi săn
người đi lùng, người đi kiếm (dùng trong từ ghép)
ngựa săn
đồng hồ có nắp kim loại che mặt kính


/'hʌntə/

danh từ
người đi săn
người đi lùng, người đi kiếm ((thường) trong từ ghép)
ngựa săn
đồng hồ có nắp (cho mặt kính) (của những người săn cáo) ((cũng) hungting-watch)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hunter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.