Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
house-proud
house-proud
['haus'praud]
tính từ
tự hào về nhà cửa của mình hoặc đồ đạc trưng bày trong đó


/'haus'praud/

tính từ
bận tâm về việc sửa sang tô điểm nhà cửa

Related search result for "house-proud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.