Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
genera
genera
Xem genus


/'dʤi:nəs/

danh từ, số nhiều genera
(sinh vật học) phái, giống
loại

Related search result for "genera"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.