Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dunghill
dunghill
['dʌηhil]
danh từ
đống phân
as proud as a cock on his dunghill
(xem) cock


/'dʌɳhil/

danh từ
đống phân !as pround as a cock on his dunghill
(xem) cock

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.