Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dung


/dʌɳ/

danh từ

phân thú vật (ít khi nói về người)

phân bón

điều ô uế, điều nhơ bẩn

ngoại động từ

bón phân

thời quá khứ & động tính từ quá khứ của ding


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.