Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
down payment
down+payment
['daun'peimənt]
danh từ
sự trả tiền mặt


/'daun'peimənt/

danh từ
sự trả tiền mặt

Related search result for "down payment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.