Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dipolar
dipolar
[dai'poulə]
tính từ
(vật lý) hai cực, lưỡng cực


/dai'poulə/

tính từ
(vật lý) hai cực


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.