Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cordate
cordate
['kɔ:deit]
tính từ
hình tim


/'kɔ:deit/

tính từ
hình tim

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cordate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.