Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clearing-hospital


/'kliəriɳ,hɔspitl/

danh từ
bệnh viện dã chiến

Related search result for "clearing-hospital"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.