Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
banian-hospital
banian-hospital
['bæniən,hɔspitl]
danh từ
nhà thương cho súc vật, bệnh viện thú y


/'bæniən,hɔspitl/

danh từ
nhà thương cho súc vật, bệnh viện thú y

Related search result for "banian-hospital"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.