Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dec(viết tắt)

tháng mười hai (December)

viết tắt

tháng mười hai (December)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "Dec"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.