Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ăn lờiverb
To obey, to take advice of
ăn lời thầy giáo to obey one's teacher
To go back upon one's word

[ăn lời]
to be on the fiddleGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.