Chuyển bộ gõ


Từ điển Nhật Việt (Japanese Vietnamese Dictionary)
彰徳


{しょうとく}
{(rare) public praise}
{making another's virtues well known}


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.