Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
啟事


啟事 khải sự
  1. Thuật rõ sự việc. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ thị Giả trạch nhân viên hà xứ thối, hà xứ quỵ, hà xứ tiến thiện, hà xứ khải sự, chủng chủng nghi chú bất nhất 退, , , , (Đệ thập bát hồi) Dặn bảo người nhà họ Giả chỗ nào lui, chỗ nào quỳ, chỗ nào dâng món ăn, chỗ nào tâu việc, đủ các nghi lễ khác nhau.
  2. Văn thư tâu lên việc gì.
  3. Bài viết bố cáo công khai hoặc đăng báo để thanh minh một việc gì
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.