Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
一笑


一笑 nhất tiếu
  1. Cười một cái. Thành ngữ: nhất tiếu thiên kim một nụ cười của người đẹp đáng giá nghìn vàng. Hát nói của Tản Đà có câu: Giá khuynh thành nhất tiếu thiên câm (kim), Mắt xanh trắng đổi lầm bao khách tục.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.