Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đa hônadjective
polygamous
chế độ đa_hôn polygarmy

[đa hôn]
tính từ
polygamous
chế độ đa hôn
polygarmyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.